Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Opvoedingsproject

Welkom op onze school! Lees hier hoe wij samen school maken.

Gastvrij

Op onze school zorgen we voor een fijne omgeving waarin alle kinderen zich veilig en gewaardeerd worden. We verwelkomen gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Katholieke dialoogschool

Onze school is een katholieke dialoogschool. Dat is voor ons niet het opdringen van geloof en religie, maar het aanbieden en voorleven van de christelijke visie. Wij willen van onze school een plaats maken waar samengeleefd wordt, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, respectvolle en rechtvaardige jongeren.

Partners

Onze school is een leefgemeenschap. Wij willen meer zijn dan een leerinstituut met aan de ene kant de kinderen en aan de andere kant de directie en de leerkrachten. Want onze klassen en onze school zijn geen eiland: wij werken samen. Naar analogie met een harmonisch gezin willen we een leefgemeenschap opbouwen waarin kinderen ook harmonisch kunnen opgroeien en zich tot zelfstandige persoonlijkheden kunnen ontwikkelen.

Engagement

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor onze school houdt een engagement in. Ouders mogen van onze school verwachten dat ze betrokken worden in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.

Maximale kansen

Onze school is een leergemeenschap. We streven naar kwaliteitsonderwijs, waarbij we inzetten op de maximale ontplooiingskansen van het ‘totale’ kind: hoofd, hart en handen. Elk kind is anders en heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden. Daarom werkten we een intensief zorgbeleid uit. We ondersteunen kinderen die het moeilijk hebben. Kinderen die sneller leren dan hun klasgenoten bieden we voldoende extra uitdaging. We zijn een dynamische school die blijft inzetten op deskundigheid én vernieuwing.

Harmonische ontwikkeling

Samen willen wij een schoolgemeenschap uitbouwen waarin ieder zich thuis voelt en gelukkig kan zijn. Een schoolgemeenschap die zich continu inzet om kinderen – rekening houdend met hun individuele mogelijkheden – maximale kansen te bieden tot volledige, harmonische ontplooiing.

Meer weten over ons opvoedingsproject? Klik dan hier.

Wij zijn onderdeel van KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen. Want samen staan we sterk. Hier lees je meer.