Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Inschrijven

We heten je kind graag welkom op onze school! Inschrijven is mogelijk na afspraak, of op onderstaande dagen.

Data

 • Juli
  • 03 - Tussen 10-12 uur
  • 04 - Tussen 10-12 uur
 • Augustus
  • 24 - Tussen 10-12 uur
  • 25 - Tussen 10-12 uur
  • 28 - Tussen 10-12 uur
  • 29 - Tussen 18-20 uur (tevens openklasdag)
  • 30 - Tussen 18-20 uur
  • 31 - Tussen 10-12 uur

Kom langs!

Interesse in onze school? Kom langs op onze openklasdag op openklasdag op zaterdag 16 maart 2024 van 10-12 uur

Ontdek onze virtuele rondleiding

Inschrijven

 • de identiteitskaart van het kind
 • een uittreksel uit de akte van geboorte
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • klevertje mutualiteit
 • De ouder(s) brengen/ brengt ook de gegevens van de vorige school mee:
  • schooladres
  • rapport
  • eventueel een advies

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont, dit kan zijn:

De ouder(s) ontvangen / ontvangt de schoolbrochure met het opvoedingsproject en het schoolreglement.

Wanneer kan u inschrijven voor het volgende schooljaar?

Vanaf de eerste schooldag in september kan u uw kind laten inschrijven voor het volgende schooljaar. Het volstaat een afspraak met de directeur te vragen via het schoolsecretariaat (tussen 08.30 uur en 16.00 uur, telefoon : 015 30 38 38). Ook op de vastgelegde data op het einde van het schooljaar en tijdens de zomervakantie voorziet de school inschrijfmomenten, deze vindt u links.

Verandering van school tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar kan u beslissen dat uw kinderen de overstap naar onze school maken. De huidige wetgeving laat dit toe.
Inschrijven kan dus op gelijk welk moment tijdens het schooljaar.
Het volstaat een afspraak met de directeur te vragen via het schoolsecretariaat (tussen 08.30 uur en 16.00 uur).
Tel : 015 / 30 38 38