Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Onze troeven

Een speelplaats voor iedereen: knap en interactief. Onze speelplaats nodigt uit tot bewegen, interactie en expressie. Maar ook tot rustmomenten en ontspanning. Sport en spel staan centraal, maar evengoed samenwerken, ontwikkelen en genieten. Leerlingen gaan op ontdekking in de verschillende zones met een rijke variatie aan mogelijkheden.Kortom: voor elk wat wils! Onze speelplaats is een […]

Een speelplaats voor iedereen: knap en interactief.

Onze speelplaats nodigt uit tot bewegen, interactie en expressie. Maar ook tot rustmomenten en ontspanning. Sport en spel staan centraal, maar evengoed samenwerken, ontwikkelen en genieten. Leerlingen gaan op ontdekking in de verschillende zones met een rijke variatie aan mogelijkheden.
Kortom: voor elk wat wils! Onze speelplaats is een leuke plek om vol energie avonturen te beleven en met nog meer energie van terug te keren.

Onze meerdaagse uitstappen

Het 2de leerjaar gaat op wereldklassen, het 4de leerjaar houdt van kasteelklassen en het 6de leerjaar geniet van zeeklassen. 3 topmomenten doorheen de lagere school waar onze leerlingen naar uitkijken. Spannend, leuk en leerrijk waarbij sociale omgang met elkaar centraal staat. Meer info? Klik in de tekst op de linken!

Ons dierenstadverhaal

Sociale vaardigheden dragen we hoog in het vaandel. Concreet gebruiken we de axenroos (F. Cuvelier) om kinderen een denkkader aan te reiken. Zo kunnen wij oefenen met een ruim gamma aan relatiewijzen, zoals leiding geven, weerstand bieden, waarderen,… Op deze manier bieden we kinderen een ‘kompas’ om inzicht te krijgen in eigen relationeel gedrag en in dat van anderen.

Onze taalinitiatie Frans: reeds op jonge leeftijd

Voor kinderen naar het vijfde leerjaar gaan en het ‘vak’ taalvaardigheid Frans krijgen, zetten we via Taalinitiatie reeds op jonge leeftijd in op de bewustwording van een vreemde taal. Via korte spelletjes, liedjes, … ligt de focus op taalplezier, taaldenken en taalattitude.

Anti-Pestbeleid: gezamenlijke, doelgerichte aanpak

In onze school zijn enkele leerkrachten aangesteld om ‘pestproblemen’ zo snel mogelijk aan te pakken én op te volgen. Zo proberen we, in overleg met gans het team, om ernstig pestgedrag tot een minimum te beperken.

Conflictbegeleiders: zesdeklassers

Leerlingen van het zesde leerjaar die zich engageren (en herkenbaar zijn aan hun witte pet), leiden we op tot conflictbegeleiders. We leren ze om snel en correct te reageren op ‘speelplaatsconflicten’, met respect voor alle partijen. Vanaf januari zetten we ze ook effectief in. Zo voorkomen we dat ‘kleine’ conflicten uitgroeien en maken we van onze speelplaats een ‘veilige’ en aangename plaats.

Dag van verbondenheid: project sociale vaardigheden

Op deze dag werken we klas- en leerjaardoorbrekend en gaan onze kinderen in kleine groepen opdrachten verwezenlijken rond sociale vaardigheden. Op deze manier willen we hen kansen bieden om stil te staan bij sociale interacties en zetten we in op samenhorigheid. Dat we op deze dag kunnen rekenen op helpende handen van vele ouders ervaren we als een geweldige meerwaarde.

Werking kleuters – eerste leerjaar: een vlotte overgang

Enkele keren per schooljaar werken we activiteiten uit die speciaal gericht zijn voor de kleuters van de 3de klas van onze kleuterschool én voor onze leerlingen van het eerste leerjaar. Deze activiteiten passen binnen een wiskunde- en/of dierenstadproject. Op deze manier willen we de ‘overgangsdrempel’ tussen beide leerjaren zo klein mogelijk maken.