Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw kind ziek is verwittigt u de school, bij voorkeur telefonisch. Die boodschap wordt dan doorgegeven aan de klasleerkracht. Wanneer uw kind minder dan drie opeenvolgende dagen ziek is, kan u zelf een briefje schrijven of gebruik maken van de roze briefjes in de agenda van uw kind. Let op : dat kan slechts 4 keer per schooljaar. Als uw kind meer dan drie opeenvolgende dagen ziek is of de zelfgeschreven brieven op zijn, is een doktersbriefje altijd nodig.

Mag mijn kind een gsm meebrengen naar school?

In principe zijn gsm’s verboden op school. Omdat het soms wenselijk is bij grotere kinderen, die alleen naar huis gaan of het openbaar vervoer moeten nemen, kan dat mits voorafgaande toestemming van directie. Weet wel: de gsl staat ganse dag uit (of op stil) en blijft in de boekentas gedurende de dag. Wanneer uw kind de gsm nodig zou hebben op school dan vraagt hij/zij STEEDS toestemming van een leerkracht. Als school kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging.

Mag mijn kind alleen naar huis gaan?

In onze school verlaten de kinderen het schoolterrein steeds onder begeleiding. Ze worden afgehaald of ze gaan mee met een thuisrij. Vanaf het eindpunt van de rij kunnen zij alleen verder gaan als u daarvoor toestemming geeft. U noteert dat best nog eens in het agenda van uw kind (is dat eenmalig of gaat het over meerdere dagen?).

Mag mijn kind medicatie nemen op school?

Soms is het nodig dat een kind nog verder medicatie neemt na een ziekte periode. Dit kan enkel op school met doktersvoorschrift waarop staat op welk tijdstip, welke dosering en welke toedieningswijze nodig is. U of uw kind geeft de medicatie ’s ochtends af aan de leerkracht. U brengt de leerkracht hiervan best vooraf op de hoogte via mail.

Eten en drinken

Mag mijn kind tijdens de middag naar huis komen?

Dat kan zeker. U meldt dat best aan de klasleerkracht. Kinderen die ’s middags naar huis gaan worden afgehaald aan de groene poort.

Wat mag mijn kind eten of drinken in de voormiddag- en namiddagpauze?

Op woensdag en vrijdagvoormiddag eten we een stuk fruit of groente. In de klas kan je water drinken dat je meebrengt van thuis (uit een drinkbus of plastic flesje dat daarna terug meegaat naar huis) of een drankje bestellen via het bestelformulier van de school. Andere voormiddagen en in de namiddag mag fruit of koek. Liefst geen koeken met chocolade en zeker geen snoep.

Mag ik een traktatie meegeven naar school voor een verjaardag?

Dat mag zeker. Het is fijn om die blije gebeurtenis samen te vieren! Een kleine individuele traktatie of een cake/taart voor de klas kan altijd. We proberen een gezonde school te zijn dus raden we het meegeven van snoep af.

CLB

Wie zijn de contactpersonen van het CLB?

Wij werken samen met het CLB Het Kompas, Vijfhoek 1a Mechelen. Je kan hen bereiken op het nummer 015 41 89 11. Meer informatie vind je via de website clbkompas.be.