Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Gebedsviering voor de overleden familieleden

  • 27 oktober 2021
  • Het 1e
  • Het 2e
  • Het 3e
  • Het 4e
  • Het 5e
  • Het 6e

November is de maand bij uitstek om te herdenken en te troosten.

Dat deden we ook samen met de kinderen in de kerk. In een mooie en sfeervolle viering dachten we terug aan alle mensen die we verloren hebben en aan iedereen die op een of andere manier verdriet heeft. We brachten kaarsjes naar voor om hen te herdenken. Vooraf hadden de kinderen die het voorbije jaar iemand verloren hadden een mooie vogel mogen knutselen en een fijne herinnering mogen neerschrijven. Lief en Leed wordt ook op school gedeeld.